Menu

 

 

P l a n   K o l ę d y    -   2014 / 2015

 

Poniedziałek 29.XII.   --  ul. Ogrodowa  2 / 1 – 30 /  ;  /31 – 60 /  i 4 / 1 – 30 /

 

Wtorek 30.XII.   -  ul. Ogrodowa       4/31-60/ /  i 6  /1-30 / ; /31-60/

 

Środa  31.XII. ------------------------------

 

Czwartek  1.I.   -  Nowy Rok  - 2015   --------------------------------

 

Piątek  2.I.  –  ul. Ogrodowa    8 / 1-3o / ; /31- 60 /

 

Sobota 3.I.  -  ul. Przybyszewskiego  /1 - 55/  ; /111 - 59/  ;  /2 - 60/

 

Niedziela 4.I. - …..................................................

 

Poniedziałek  5.I. -  ul. Ogrodowa   10 / 1 – 30 / ; /31 – 60 / i 12 / 1-30 /

 

Wtorek 6.I.-  Trzech Króli …..............................

 

Środa  7.I. -  ul. Ogrodowa 12  / 31 – 60 /  i 14 /1-30/ ;/31-60/

 

Czwartek 8.I. –  ul. Ogrodowa 18  i  20 /1-30/ ; /31-60/

 

Piątek  9.I.  -  ul. Ogrodowa 16 /1-40/; ul. Dworcowa 13/1- 4o/ i ul. M. Kozala 1a i b

 

Sobota 10.I. -  ul. Główna 37  i 39  ; ul. Dworcowa 1 + domki

 

Niedziela 11.I.  - …...................................................................

 

Poniedziałek  12.I. –  ul. Sportowa 1/ 1- 35 / ;  3 / 1 – 35 /  ;  1 i 3 / 36 - 50 /

 

Wtorek 13.I. –  ul. Sportowa 5 / 1- 35 /  ; 7 /1 – 35 /  ;  5 i 7 / 36 – 50 /

 

Środa 14.I. – ul. Sportowa 9 / 1 – 35 /  ;  /36 – 50 / i a, b, c;  Domki  jednorodzinne

 

Czwartek 15.I.  –  ul. Spacerowa 1 , 2 i 5b  ;  3 i 5a  ; ul. Miła 3 + 8  i  domki

 

Piątek 16.I.   -     ul. Dworcowa 19  ; ul. Północna 2, ; ul. Główna 35

 

Sobota  17.I. -   ul. Słoneczna domki po pr. str. /7-25/; /43-26/  i od nr 42 do końca

 

Niedziela, 18.I. - …ul. Miła 1 + 6, ul. Kozala 1 C (nowy blok)

 

Poniedziałek 19.I. – ul. Wilkońskiego 1 / 1 – 35 /  ; / 36-70 /  i  16

 

Wtorek  20.I. – ul. Wilkońskiego 15 / 1-30 / ; 14 /1-30 /  i 13  + domki ul. Przemysłowej

 

Środa  21.I. – ul. Wilkońskiego   12 / 1-30 / ; 11 / 1- 2o / + / 9/1-20/ ; 10 / 1 – 40 /

 

Czwartek  22.I. – ul. Wilkońskiego  6/ 1-30 /  ;  7 / 1 – 30 /  ; 8 /1 – 30 /

 

Piątek  23.I. -  ul. Wilkońskiego  5 /1- 35 /; / 36- 60 / + domki ul. Wilkońskiego i ul. Wewnętrzna 4

 

Sobota 24.I. – ul. Słoneczna  / domki /  po lewej stronie od nr 59;  ul. Wiśniowa i ul. Kwiatowa ;   ul. Zachodnia i ul. Zacisze

 

Niedziela  25.I.ul. Klonowa  2 ; 6 ;8 + domki

 

Poniedziałek 26.I. -  ul. Słoneczna  1, 2, 3, 5

 

Wtorek 27.I. -  ul. Słoneczna 4; Wewnętrzna 1,2,3 i ul. Główna 1;  ul. Młodzieżowa 1 i 2

 

Środa  28.I.  -  ul. Główna  / 2, 4a i 6 /;  / 4b, 5 i 6a /; 12

 

Czwartek 29.I. -  ul. Główna  / 7 i 8a /; 8b i 9 /; 14

 

Piątek 30.I.  -  ul. Główna /17 i 21/; / 23 i 25 /; / 29 i 33 /

 

Sobota 31.I. – ul. Główna 31 /1-30 /; /31 – 75 /; ul. Główna 3

 

 

Kolędę rozpoczynamy od godz. 15,oo  / w sobotę od godz. 10,oo /

Duszpasterskie odwiedziny kolędowe są okazją do spotkania kapłanów z rodzinami i osobami żyjącymi samotnie celem wzajemnego poznania się, wspólnej modlitwy, podzielenia się radościami i smutkami oraz pobłogosławienia mieszkań.

W miarę możliwości dzień kolędy powinien być małym świętem – warto poświęcić trochę wysiłku na przygotowanie mieszkania, stołu z białym obrusem, krzyżem i świecami oraz wodą święconą, wygospodarować trochę wolnego czasu na skupienie, odświętne ubranie i atmosferę sakralnej podniosłości.

Czas kolędy w naszych domach chciejmy przeżywać w duchu chrześcijańskiej radości, modlitwy i serdecznej rozmowy.

DZIĘKUJEMY  Drogim Parafianom za zrozumienie,

otwarte serca i dłonie oraz za życzliwe przyjęcie.

 

P l a n   K o l ę d y    -   2013 / 2014

 

Sobota, 28.XII.  -   ul. Słoneczna od 59 lewa str. do końca ; ul. Wiśniowa

i ul. Kwiatowa, ul. Zachodnia i ul. Zacisze

/ od godz.10,oo /    

       

Niedziela, 29.XII. –   ul. Dworcowa 19 /1-30 / i /31-60 /

 

Poniedziałek, 3o.XII. -  ul. Słoneczna / 7- 25 /43 – 23 / , / od 42 

pr. str.do końca    / od godz.10,oo /

 

Wtorek,31,XII. -  ….................................................................

 

Środa, 1.I.   -  Nowy Rok  - 2014  -  …......................................

 

Czwartek, 2.I.     ul. Miła 1 + 6 ;   ul. Miła 3 + 8  i n.n. ; ul. Północna 2

 

Piątek, 3.I. -  ul. Słoneczna  2  i  4

 

Sobota, 4.I. –  ul. Przybyszewskiego /1 – 55 / ;  / 111- 59 /  ;  / 2  -  60 /

 

Niedziela, 5.I. -  ul. Dworcowa 1 i domki

 

Poniedziałek, 6.I. – ….................................................

 

Wtorek, 7 .I.       ul. Słoneczna 1 , 3 , 5

 

Środa, 8.I.  –  ul. Spacerowa / 1,2, 5b / ; /3 i 5a /  i ul. Wewnętrzna 4

 

Czwartek, 9.I. –ul. Wewnętrzna / 1,2,3 i ul. Główna 1 /;ul. Młodzieżowa 1 i 2;

                   ul. Główna 3

 

Piątek, 10.I. –  ul. Główna / 2,4a i 6 / ; / 4b, 5 i 6a /  ; 12

 

Sobota, 11.I. –  ul. Bp. M. Kozala 1 a i b   ,  ul. Dworcowa 13 / 1 – 40 / ; 

              ul. Wilkońskiego i ul. Przemysłowa / domki jednorodzinne/

 

Niedziela,12.I.........................................

 

Poniedziałek, 13.I. – ul. Główna / 7 i 8a/ ; /8b i 9 /  ; 14

 

Wtorek ,14.I. – ul. Główna / 17 i 21 / ; /23 i 25 /  ; 29 i 33 /

 

Środa, 15.I. – ul. Główna 31 /1-30/  ; /31- 75 /  ; 35

 

Czwartek, 16.I. – ul. Klonowa 2 ; 6  ; 8 + domki

 

Piątek, 17.I. -  ul. Sportowa  1/1-35/  ; / 3/1-35/  ; 1 i 3 /36-50/

 

Sobota, 18.I. – ul. Sportowa /domki /  ; ul. Główna 39  ;  ul. Główna 37

 

Niedziela, 19.I. -  ul. Wilkońskiego  9

 

Poniedziałek, 20.I. – ul. Sportowa 5/1-35/ ; 7/1-35/ ;  5 i 7 /36-50/

 

Wtorek, 21.I. -  ul. Sportowa 9/1-35/  ; /36- 50 /  ; ul. Wilkońskiego 16

 

Środa, 22.I. – ul. Wilkońskiego 1/1-35/  ; /36-75/  i  15

 

Czwartek, 23.I. – ul. Wilkońskiego 14  ; 13  ; 12

 

Piątek,24.I.  -  ul. Wilkońskiego   8 ;7 ; 6

 

Sobota, 25.I.  -  ul. Wilkońskiego   10 ;  5/1-25 / ;  5/ 26-50 /

 

Niedziela. 26.I. - ul. Wilkońskiego   11

 

Poniedziałek, 27.I.  -  ul. Ogrodowa 2/1-30/ ; /31-60/  ;  4/ 1-30/

 

Wtorek,28.I.  -  ul. Ogrodowa 4/31-60/  ; 6/1-30 /  ; /31-60/

 

Środa 29.I. – ul. Ogrodowa 8/1-30/ ; /31-60/  ; 10/1-30/

 

czwartek, 30.I. -  ul. Ogrodowa 10/31-60/  ; 12/1-30/  ; /31-60/

 

Piątek,31.II. - ul. Ogrodowa 14/1-30 / ; /31-60/ i 18

 

Sobota,1.II.  ul. Ogrodowa 20/1-30/ ; /31-60/  i  16

 

 

 

Kolędę rozpoczynamy od godz. 15,oo 
/  w sobotę od godz. 10,oo /

 

 

 

 

 

P l a n   K o l ę d y    -   2012 / 2013

 

Piątek 28. XII.   -  ul. Ogrodowa  2  / 1 – 30 /  ;   /31 – 60 /  ;  4 / 1 – 30 /

 

Sobota 29. XII.   -  ul. Ogrodowa 16 / 1 – 40 /  ;  ul. Główna 39 /1 – 4o /

 

Niedziela 30. XII. -   ul. Ogrodowa 4 / 31-60 /

 

Poniedziałek 31. XII. ------------------------------

 

Wtorek 1. I.   -  Nowy Rok  - 2013   --------------------------------

 

Środa 2. I.    ul. Ogrodowa 6 / 1-3o / ; /31- 60 / ; 8 / 1- 30 /

 

Czwartek 3. I. -  ul. Ogrodowa  8 / 31 – 60 / ; 1o / 1 – 30 / ; /31 – 60 /

 

Piątek 4. I. -  ul. Ogrodowa 12 / 1- 31 / ; / 31 – 60 /

 

Sobota 5. I. –  ul. Przybyszewskiego /1 – 55 / ;  / 111- 59 /  ;  / 2  -  60 /

 

Niedziela 6. I.  - ------------------------

 

Poniedziałek 7.I. –  ul. Ogrodowa 14 / 1- 30 /  ;  / 31 – 60 / ;  18 / 1- 30 /

 

Wtorek 8 .I.       ul. Ogrodowa  20 / 1- 30 / ; 31- 60 /  i  ul. Dworcowa 1

 

Środa 9. I. –  ul. Sportowa 1/ 1-35 / ;  3 / 1 – 35 /  ;  1 i 3 / 36- 50 /

 

Czwartek 10. I. –  ul. Sportowa 5 / 1- 35 /  ; 7 /1 – 35 /  ;  5 i 7 / 36 – 50 /

 

Piątek 11. I. – ul. Sportowa 9 / 1 – 35 /  ;  /36 – 50 / i a, b, c  ;  domki jednorodzinne

 

Sobota 12. I. – ul. M. Kozala  a i b   ,  ul. Dworcowa 13 / 1 – 40 / ;  ul. Główna 37

 

Niedziela 13. I. -  ul. Wilkońskiego i ul. Przemysłowa / domki jednorodzinne /

 

Poniedziałek 14. I. – ul. Wilkońskiego 1 / 1 – 35 /  ; / 36-70 /  i  16

 

Wtorek 15. I. – ul. Wilkońskiego 15 / 1-30 / ; 14 /1-30 /  i 13

 

Środa 16. I. – ul. Wilkońskiego 12 / 1-30 / ; 11 / 1- 2o / ; 10 / 1 – 40 /

 

Czwartek 17. I. – ul. Wilkońskiego 9 / 1- 20 /  ;  8 / 1 – 30 /  ; 7 /1 – 30 /

 

Piątek 18. I. -  ul. Wilkońskiego 6 / 1 – 30 /  ; 5 / 1- 35 / ; / 36- 60 /

 

Sobota 19. I. – ul. Słoneczna  / domki /  po lewej stronie od nr 59  ; ul. Wiśniowa i ul. Kwiatowa ;  ul. Zachodnia i ul. Zacisze

 

Niedziela 20. I. -  ul. Dworcowa  /domki /, ul.Klonowa 2

 

Poniedziałek 21. I. – ul. Spacerowa  1 i 5b i 2  ; 3 i 5a  ; ul. Miła 6 , 8 + domki

 

Wtorek 22. I. -  ul. Miła 1 ; 3   i   ul. Północna 2

 

Środa 23. I. – ul. Słoneczna 1 , 3  ,  5

 

Czwartek 24. I. – ul. Słoneczna 4 ; 2  i ul. Wewnętrzna 4

 

Piątek 25. I.  -  ul. Wewnętrzna 1 , 2 , 3 i Główna 1 ; ul. Młodzieżowa 1 i 2  ; ul. Główna 3

 

Sobota 26. I.  -  ul. Słoneczna  domki po prawej str. od nr./  7 – 25 / i / 43- 23/  ;  / 44 do końca /

 

Niedziela 27. I. - ul. Dworcowa 19 / 1- 30 / ; / 31- 60 /

 

Poniedziałek 28. I.  -  ul. Główna  / 2 ,4a i 6 / ;  / 4b ,5 i 6a /  ; 12

 

Wtorek 29. I. -  ul. Główna  / 7 i 8a / ; 8b i 9 /  ; 14

 

Środa 30. I.  -  ul. Główna /17 i 21/ ; / 23 i 25 / ; / 29 i 33 /

 

Czwartek 31. I. – ul. Główna 31 / 1-30 / ; / 31 – 75 /  ;  35

 

Piątek 1. II. -  ul. Klonowa 6;   8  + domki

 

 

 

Kolędę rozpoczynamy od godz. 15,oo /w sobotę od godz. 10,oo/

 

Dzisiaj jest

niedziela,
29 listopada 2015

(333. dzień roku)

Święta

1 Niedziela Adwentu

Imieniny:
Błażeja, Saturiona

Statystyki

stat4u

Adres parafii

Kościół pafialny pw.

Bł. Michała Kozala Bp i M

88-160 Janikowo

ul. Kozala 1

email: kozal@parafia.info.pl

Konto parafialne

Konto bankowe w PBS Janikowo

96 8185 0006 0000 0390 2000 0001

Zegar